ČLENENIE JÁNOŠÍKOVYCH DIER

Dolné Diery
Horné Diery
Nové Diery


Dolné Diery
Náučný chodník
Dva vodopády: výška 1m až 3,5m
Lavičky
Rebríkové schody
Špecifická mikroklíma


Horné Diery
Deväť vodopádov: výška 2m až 4m
Lavičky
Rebríky
Reťaze
Špecifická klíma
Rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov


Nové Diery
Štyri vodopády: výška 1m až 2m
Lavičky
Rebríky
Špecifická klíma
Rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov
 
ad@dybala.sk
Admin:
*EDÍCIA KRIVÁNSKA MALÁ FATRA*
*JÁNOŠÍKOVÉ DIERY*