Radi uverejníme aj vaše video.
A. D. 2022
 
*EDÍCIA KRIVÁNSKA MALÁ FATRA*
*JÁNOŠÍKOVÉ DIERY*
ČLENENIE JÁNOŠÍKOVYCH DIER
Jánošíkove Diery sú kartograficky rozdelené na tri časti a to Dolné Diery, Horné Diery a Nové Diery. Na turistickom chodníku Jánošíkove Diery nájdete niekoľko rázcestníkov, ktoré slúžia ako križovatky a ukazujú smer k cieľom na náučnom chodníku prípadne odkazujú na ďalšie malofatranské turistické trasy. Členenie značených turistických trás náučného chodníka Diery spolu s rázcestníkmi  umožňujú návštevníkom zvoliť si z niekoľkých turistických trás, ktorými je možné náučný chodník Jánošíkové Diery prejsť.
Dolné Diery
Začiatok náučného chodníka Diery sa nachádza v Terchovej pri Hoteli Diery. Prejdením trasy náučného chodníka cez Dolné Diery sa dostaneme až do Štefanovej. Následne sa po náučnom chodníku vrátime cez Dolné Diery späť na začiatok náučného chodníka. Na trase sa nachádza niekoľko rázcestníkov, na ktorých môžeme zmeniť smer a cieľ túry napr.: na Nové Diery, Horné Diery prípadne zvolíme iný cieľ túry.

Popis:
Dva vodopády: výška 1m až 3,5m
Lavičky
Rebríkové schody
Špecifická mikroklíma
Horné Diery
Nástupové miesto na túru a začiatok Horných Dier v našom prípade tvorí rázcestník Podžiar pri Hlbokom potoku. Z dôvodu bezpečnosti sú niektoré úseky turistického chodníka Horné Diery jednosmerné. Prvý úsek turistického chodníka od rázcestníka Podžiar po rázcestník Pod Pálenicou je jednosmerný a to smerom nahor t. j. proti prúdu Hlbokého potoka. Ďalej pokračujeme stúpaním už klasickým chodníkom k rázcestníku Pod Tesnou Rizňou a na tomto mieste začína ďalšia časť jednosmerného chodníka Horné Diery. Jednosmerný chodník končí na rázcestníku Pod Tanečnicou, ďalej môžeme pokračovať zostupom po zostupovej časti chodníka Diery, prípadne ak máme dostatok síl, tak vystúpiť na sedlo Medzirozsutce,  prípadne pokračujeme ďalšími vytýčenými turistickými trasami.
  
Popis:

Deväť vodopádov: výška 2m až 4m
Lavičky
Rebríky
Reťaze
Špecifická klíma
Rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov
Nové Diery
Nové Diery
boli sprístupnené pre turistickú verejnosť ako posledné. Prístup do Nových Dier je z náučného chodníka Dolné Diery a to na rázcestníku Ostrvné. Postupujeme podľa turistického značenia  proti prúdu menšieho prítoku Dierového potoka. Skalná tiesňava Nové Diery je charakteristická zaujímavými skalnými útvarmi a niekoľkými peknými vyhliadkovými miestami.

Popis:
Štyri vodopády: výška 1m až 2m
Lavičky
Rebríky
Špecifická klíma
Rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov